Kisah Si Palui : Kapala Minjangan

Advertisement
Continue Reading Below
Kisah Si Palui : Kapala Minjangan
Palui batalu baranak lalu bakabun kaladi, hari-hari nang uma marumputi kaladi. Pas tadapat minjangan guring, lalu bagamat mamaraki pas sudah parak banar ditataknya tinggulu minjangan tadi lalu diandaknya di atas tunggul di tangah sumur kapala minjangan tadi. Lalu bulik ai nang uma ka rumah mambawa minjangan. 

Jar Si Palui “umaku mambawa minjangan”. “Kujang (kaladi) kada nyaman tuh” jar abah Palui salah mandangar tapi pas talihatnya bujur ai jua mambawa minjangan. Lalu naik ka rumah uma  Si Palui sapalih dimasakinya minjangan tadi wan sapalih diwadinya jua, lalu dibuatnya dalam bumbung paring. 

“Handaklah abah palui daging minjangan” uma palui menawanari abah Palui. “Sih… babiburut wayah isa, aku manurut gin bisa” jawab abah palui. 

Lalu uma Si Palui bapandir “mun ikam handak ambil di jujung ku andak di atas  tunggul”.

Lalu tulak ai ka jujung maambil kupala minjangan di atas sumur, lalu babaya malihat kapala hambayang minjangan di banyu langsung ai disalaminya. Lup-lup habang  ai mata manyalaminya. 

Lalu uma palui manakuni anaknya “kamana abah ikam tadi, datanglah sudah?”. “Kada tahu ma ai” jar palui. Lalu ai nang uma tulak mandatangi abahnya ka jujung, babaya malihat.

batakun ai umanya “ kanapa ikam abahnya kayatu? ngitu nah kapalanya minjangannya di atas tunggul kanapa disalami jua”. Di ambil wan dibawa bulik ai karumah ulih. Ditungkihinya ulih abah Palui dimasakinya lalu dimakannya sampai habis.

Lalu uma si Palui bapadah tulak ka pasar lawan abahnya. Pas umanya tulak, di ambil abahnya wadi minjangan di dalam bumbung paring, caluk-caluk pas tabarikit diisapnya tangan abah Palui. 

Lalu ai abah palui bukah kakalambu bakulut kisah mariap dingin. Lalu datang uma lawan palui matan pasar, “mana nih abah ikam Lui kadada tapalihat” Uma Palui manakuni anaknya. Di datanginya kakalambu dilihatnya abah palui garing. 

Pas handak mambuka salimput abahnya, dicatukakannya ai bumbung paring tadi ka kapala uma Palui lalu pacah paringnya. Sipak panai sipak punting, sudah ranai sudah tuntung.