Turunan Fungsi Trigonometri Pada Pelajaran Matematika

Advertisement
Continue Reading Below
Turunan Fungsi Trigonometri Pada Pelajaran Matematika

Rumus Dasar

1.  f(x) = sin x  →  f ‘(x) = cos x
2.  f(x) = cos x  →  f ‘(x) = −sin x
3.  f(x) = tan x  →  f ‘(x) = sec2 x
4.  f(x) = cot x  →  f ‘(x) = −csc2 x
5.  f(x) = sec x  →  f ‘(x) = sec x . tan x
6.  f(x) = csc x  →  f ‘(x) = −csc x . cot x

Tips
Setiap fungsi trigonometri yang dimulai dengan huruf c, maka turunannya akan bernilai negatif.

Advertisement
Continue Reading Below

Perluasan Rumus

Jika u adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap x dengan u’ adalah turunan u terhadap x, maka :
1.  f(x) = sin u  →  f ‘(x) = cos u . u’
2.  f(x) = cos u  →  f ‘(x) = −sin u . u’
3.  f(x) = tan u  →  f ‘(x) = sec2u . u’
4.  f(x) = cot u  →  f ‘(x) = −csc2 u . u’
5.  f(x) = sec u  →  f ‘(x) = sec u tan u . u’
6.  f(x) = csc u  →  f ‘(x) = −csc u cot u . u’

  Advertisement
  Continue Reading Below
  Contoh 1
  Tentukan turunan dari y = sin 4x !
       Penyelesaian :
       Misalkan :
       u = 4x   ⇒   u’ = 4

       y’ = cos u . u’
       y’ = cos 4x . 4
       y’ = 4cos 4x

  Contoh 2

  Tentukan turunan dari y = cos x2
       Penyelesaian :
       Misalkan :
       u = x2   ⇒   u’ = 2x

       y’ = −sin u . u’
       y’ = −sin x2  . 2x
       y’ = −2x sin x2

  Contoh 3
  Tentukan turunan dari y = tan (2x+1)
       Penyelesaian :
       Misalkan :
       u = 2x + 1   ⇒   u’ = 2

       y’ = sec2u . u’
       y’ = sec2(2x+1) . 2
       y’ = 2sec2(2x+1)

  Contoh 4
  Tentukan turunan dari y = sec \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)x
       Penyelesaian :
       Misalkan :
       u = \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)x   ⇒   u’ = \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)

       y’ = sec u tan u . u’
       y’ = sec \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)x tan \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)x . \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)
       y’ = \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)sec \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)x tan \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)x

  Turunan y = [u(x)]n

  Misalkan y = [u(x)]n dengan u(x) adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap x. Turunan y terhadap x dapat dinyatakan sebagai berikut :
  $$\mathrm{y’=n\left [ u(x) \right ]^{n-1}.u'(x)}$$

  Contoh 5
  Tentukan turunan dari y = cos57x
       Penyelesaian :
       y = [cos 7x]5

       Misalkan :
       u(x) = cos 7x   ⇒   u'(x) = −7sin 7x
       n = 5

       y’ = n[u(x)]n-1. u'(x)
       y’ = 5[cos 7x]5-1. −7sin 7x
       y’ = −35 cos47x . sin 7x

  Contoh 6
  Tentukan turunan dari y = sin7(4x−3)
       Penyelesaian :
       y = [sin (4x−3)]7

       Misalkan :
       u(x) = sin (4x−3)   ⇒    u'(x) = 4cos (4x−3)
       n = 7

       y’ = n[u(x)]n-1. u'(x)
       y’ = 7[sin (4x−3)]7-1 . 4cos (4x−3)
       y’ = 28 sin6(4x−3) cos (4x−3)

  Catatan
  Hasil akhir masih bisa diubah-ubah bentuknya menyesuaikan jawaban yang diminta dari soal, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat atau identitas dari trigonometri.

  Latihan Soal Turunan Fungsi Trigonometri

  Latihan 1
  Tentukan turunan dari y = sin x2

       Jawab :  
       y’ = cos x2 . 2x
  y     ‘ = 2x cos x2
  Latihan 2

  Tentukan turunan dari y = cos (3x+1)
       Jawab :
       y’ = −sin (3x+1) . 3
       y’ = −3sin (3x+1)

  Latihan 3
  Tentukan turunan dari f(x) = tan \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)x
       Jawab :
       f ‘(x) = sec2\(\mathrm{\frac{1}{2}}\)x . \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)
       f ‘(x) = \(\mathrm{\frac{1}{2}}\)sec2\(\mathrm{\frac{1}{2}}\)x

  Latihan 4
  Tentukan turunan y = sin (x2+3x−1)
       Jawab :
       y’ = cos (x2+3x−1) . (2x+3)
       y’ = (2x+3) cos(x2+3x−1)


  Latihan 5
  Tentukan turunan dari y = sec 2x
       Jawab :
       y’ = sec 2x tan 2x . 2
       y’ = 2sec 2x tan 2x


  Latihan 6
  Tentukan turunan dari y = cos (2x+1)4
       Jawab :
       y’ = −sin (2x+1)4 . 4(2x+1)4-1 . 2
       y’ = −8(2x+1) sin(2x+1)4

  Latihan 7
  Tentukan turunan dari y = tan53x
       Jawab :
       y’ = 5tan43x . sec23x . 3
       y’ = 15 tan43x sec23x


  Latihan 8
  Tentukan turunan dari y = cos4(5x+2)
       Jawab :
       y’ = 4cos3(5x+2)−sin (5x+2) . 5
       y’ = −20 cos3(5x+2) sin(5x+2)


  Latihan 9
  Tentukan turunan y = sin6(x2+3x)
       Jawab :
       y’ = 6 sin5(x2+3x) . cos(x2+3x). (2x + 3)
       y’ = 6(2x + 3) sin5(x2+3x) . cos(x2+3x)

  Latihan 10
  Tentukan f ‘(x) dari :
  a.  f(x) = 3sin 2x + 4cos x
  a.  Jawab :
  a.  f ‘(x) = 3cos 2x . 2 + 4 . −sin x
  a.  f ‘(x) = 6cos 2x − 4sin x

  b.  f(x) = tan 2x − csc x
  b.  Jawab :
  b.  f ‘(x) = sec22x . 2 − (−csc x ctg x)
  b.  f ‘(x) = 2sec22x + csc x ctg x

  c.  f(x) = sec 4x + tan (x+1)
  c.  Jawab :
  c.  f ‘(x) = sec 4x tan 4x . 4 + sec2(x+1) . 1
  c.  f ‘(x) = 4sec 4x tan 4x + sec2(x + 1)


  Latihan 11
  Tentukan turunan dari y = x2 cos 2x
       Jawab :
       Misalkan :
       u = x2  ⇒  u’ = 2x
       v = cos 2x ⇒ v’ = −2 sin 2x

       y’ = u’.v + u.v’
       y’ = 2x . cos 2x + x. −2 sin 2x
       y’ = 2x cos 2x − 2xsin 2x
       y’ = 2x(cos 2x − x sin 2x)


  Latihan 12
  Tentukan turunan dari f(x) = (1 + sin2x)7

       Jawab :
       u(x) = (1 + sin2x)  ⇒  u'(x) = 2sin x cos x
       n = 7

       f ‘(x) = 7(1 + sin2x)7-1 . 2sin x cos x
       f ‘(x) = 7 (1 + sin2x). sin 2x
       f ‘(x) = 7sin 2x  (1 + sin2x)6